Login leden:      Wachtwoord vergeten?

Content

KBRSF > F.E.I. paspoortenWijziging vanaf 1 Januari 2011:

FEI Paspoort = nationaal paspoort + FEI kaft (recognition card)

 

 

Vanaf 1 Januari 2011 mag de KBRSF enkel nog een recognition card maken voor nationale paspoorten erkend door de Europese Unie. De recognition card vervangt het FEI-paspoort. Het is dus noodzakelijk over een geldig, compleet en erkend nationaal paspoort te beschikken.


1.Waarvoor heb ik een FEI recognition card nodig ?

Om deel te nemen aan internationale wedstrijden dient het paard te beschikken over een FEI recognition card. Enige uitzondering hierop is indien het paard deelneemt aan bepaalde internationale wedstrijden in het land waar het permanent verblijft. In de praktijk betekent dit dat paarden die permanent in België verblijven en in België deelnemen aan een CSI1*, CSI2*, CSIU25-B, CSIY-B, CSIJ-B, CSIP-B, CSIch-B, CSIV(eterans)-B, CSIP-A, CSIch-A, CCI1*, CCI2*, CIC1*, CIC2*, CDI1*, CDI2*, CAI-B,CAIP-B, CEI1*, CVI1*, CRI1*, CRI2*, CPEDI1*, CPEDI2* niet over een FEI recognition card dienen te beschikken. Zij dienen echter wel geïmmatriculeerd en gevaccineerd te zijn en geïdentificeerd kunnen worden door middel van een grafisch signalement. Paarden die deelnemen aan internationale wedstrijden in het buitenland dienen steeds over een FEI recognition card te beschikken.

 

2.Welk document moet ik ter beschikking stellen voor het bekomen van een FEI recognition card ?

Het paard moet beschikken over een erkend oorsprongsbewijs of stamboek, of een nationaal paspoort erkend door de FEI en Europa om een recognition card te bekomen. De recognition card is in feite een kaft uitgegeven door FEI die rond het stamboekdocument of nationaal paspoort wordt bevestigd. Aangezien het erkende stamboekdocument reeds alle informatie zoals grafisch signalement en vaccinaties bevat, dienen enkel de gegevens van de eigenaar te worden ingevuld. Hieronder vindt u links naar de erkende stamboekdocumenten of nationale paspoorten. Opgelet zij zijn pas erkend voor paarden die ingeschreven zijn na datum van erkenning

 

Links naar lijsten met erkende nationale paspoorten:

 

3.Hoe bekom ik een FEI recognition card ?

Een FEI recognition card dient U aan te vragen op het secretariaat van de KBRSF. Om een FEI recognition card aan te vragen dient het paard geïmmatriculeerd te zijn bij de KBRSF. Een FEI recognition card kost € 300 voor een paard en € 140 voor een pony. U kan een FEI recognition card afhalen op de zetel van de KBRSF na betaling van de kaft (bancontact ter beschikking).

Bij aanvraag van een FEI recognition card dient het paard geïmmatriculeerd te zijn. Volgende gegevens zijn absoluut noodzakelijk om een kaft te kunnen afleveren:

  • Naam van het paard
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Kleur
  • Geboorteland
  • Stamboek
  • Naam, adres en nationaliteit eigenaar

 

4.Welke gegevens moeten in orde zijn voor het bekomen van een FEI recognition card ?

  • Correct ingevuld grafisch signalement
  • Vaccinaties in orde volgens reglement FEI
  • Stempel van de dierenarts

 

Het grafische signalement dient te worden ingevuld (witte aftekeningen in rood – wervel in zwart). Indien het paard over een vaccinatieboekje beschikt kan de dierenarts vermelden “the vaccination history of this horse is correct till now”. Hij dient de datum van de laatste vaccinatie te vermelden alsook zijn handtekening en stempel. Opgelet om in orde te zijn voor de FEI dient men het paard na de basisvaccinaties om de 6 maanden opnieuw te vaccineren tegen paardengriep. De eigenaar dient de kaft te ondertekenen.

 

5. Hoelang is een FEI recognition card geldig ?

Een FEI recognition card is 4 jaar geldig. Na 4 jaar dient men een revalidatie-etiket aan te kopen. Dit etiket kost evenveel als de kaft (€ 300 voor een paard en € 140 voor een pony). Men dient de kaft bij de KBRSF aan te bieden om het te verlengen.

6. Hoe bekom ik een duplicaat ?

Bij verlies of diefstal of indien de kaft vol is, kan men een duplicaat bekomen. Daarvoor moet u zich richten tot het stamboek  van het paard voor het bekomen van een nieuw boekje. De prijs voor een duplicaat bedraagt 140 €, zowel voor paarden als pony’s. De procedure voor het bekomen van een duplicaat is gelijk aan die voor het bekomen van een paspoort.

Openingsuren


Van maandag tot en met vrijdag:
09:00u - 12:00u
13:00u - 16:00u

Online licenties


Online
Immatriculaties


Zoeken paarden