De diergeneeskundige commissie adviseert de NHV (National Head Veterinarian) aangaande het nomineren van dierenartsen om voorgedragen te worden of de FEI lijst van “Official Veterinarian”.

De diergeneeskundige commissie en de NHV dragen er zorg voor dat de lijst van Belgische FEI dierenartsen (Permitted Treating & Official Veterinarians) up to date wordt gehouden. De KBRSF zal er bovendien zorg voor dragen dat haar FEI dierenartsen overalle nodige documentatie beschikken om de taak naar behoren uit te voeren.

De diergeneeskundige commissie en de NHV betrekken alle mogelijke experten bij de uitbouw van hun werking die tot doel heeft het paardenwelzijn in onze sport teverzekeren.

De diergeneeskundige commissie kan dierenartsen weigeren mits motivatie die niet meer voldoen aan de criteria opgelegd door het DR of omdat ze de vigerende reglementen niet hebben nageleefd of indien ze blijk hebben gegeven van schuldig verzuim in de uitoefening van een opdracht onder toezicht van KBRSF, de liga’s of FEI. Zij kunnen zich beroepen op hun recht op verdediging bij het directiecomité van de KBRSF.

SWITCH THE LANGUAGE
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.