De disciplinaire commissie oefent de tuchtrechtelijke bevoegdheden uit in het kader van de statuten en reglementen van de federatie, zowel ten aanzien van natuurlijke personen als van rechtspersonen (verantwoordelijken van paarden, verantwoordelijke personen, atleten, officials, organisatiecomités, verenigingen en groeperingen, enz…) die op een of andere manier betrokken zijn.

 

De disciplinaire commissie oefent haar bevoegdheden uit conform hoofdstuk IX van het algemeen reglement. Het recht op beroep kan naargelang het geval en op verzoek van de aanvrager worden uitgeoefend door middel van tussenkomst van de “Belgische Arbitragecommissie voor de Sport” (BAS) van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC).

SWITCH THE LANGUAGE
Text Widget
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus quis neque vel quam fringilla feugiat. Suspendisse potenti. Proin eget ex nibh. Nullam convallis tristique pellentesque.