Login leden:      Wachtwoord vergeten?

Content

Tourisme > Home


De Koninklijke Belgische Ruitersportfederatie is op internationaal vlak de enige erkende nationale federatie door de FITE (Fédération Internationale de Tourisme Equestre) welke - op wereldniveau – de 20 voornaamste landen-ruitersportfederaties groepeert .
Hoe is de werking van het ruitertoerisme in Vlaanderen ?
In Vlaanderen valt het ruitertoerisme onder het beheer van de LRV (Landelijke Rijverenigingen) en deze federatie is dan ook dé aanspreekpartner voor alle nodige informatie in deze materie. De LRV zetelt weliswaar op nationaal vlak in de “Nationale Commissie Ruitertoerisme” van de KBRSF ( en internationaal door de FITE aangeschreven als “ONTE België”). In deze commissie - waarin eveneens vertegenwoordigers aanwezig zijn van de beide sportliga’s LEWB en VLP – worden alle nationale en internationale afvaardigingen, contacten en afspraken gestuurd.

Wat bedoelt men met “recreatief rijden” en “ruitertoerisme”?
Het recreatief paardrijden en het ruitertoerisme richten zich vooral tot de niet-competitieve ruiter die, samen met zijn paard, van de vrije natuur wil genieten, nieuwe streken wil ontdekken en – alleen of samen met vrienden - lange wandelingen of meerdaagse trektochten wil maken zowel in binnen- als buitenland.
Ook ijvert men voor een opwaardering van deze rijdiscipline die nu al ettelijke duizenden ruiters groepeert, evenals de bescherming, vrijwaring en rehabilitatie van de – vaak verwaarloosde en aan hun lot overgelaten – ruiterwegen.
Bovendien – en om de veiligheid o.a. op de openbare weg maximaal te garanderen -  hebben LEWB en LRV (met ondersteuning van de VLP en de Vlaamse Hippische Sportbond) samen specifieke brevetten ontwikkeld voor de recreatieve wandelruiters evenals een kaderopleiding voor de begeleiders en gidsen. Deze recreatieve kaderbrevetten worden internationaal door de FITE (en de KBRSF) erkend en gehomologeerd.
Ruitertoerisme in Vlaanderen en … verder.


Het is eveneens de bedoeling om over heel Europa grensoverschrijdend ruitertoerisme mogelijk te maken. Er wordt dan ook aan alle ruitervrienden, trek- en wandelruiters gevraagd om een kopie van hun ruiterwegen evenals kamp- en pleisterplaatsen te bezorgen aan hun respectievelijke federatie. Zo kan  een ruiternetwerk ontstaan dat dan ter beschikking kan gesteld worden op de respectievelijke websites. Zo zal u voor Vlaanderen op de website www.lrv.be een sectie vinden genaamd “ruitertoerisme en ruiterpaden” met vermelding van de ruiterroutes, de opleidingen en brevetten, de kamp- en pleisterplaatsen, de inhoud van het driemaandelijkse VVR-magazine (de Vlaamse Vereniging voor Ruitertoerisme maakt deel uit van LRV) met alle kalenders en nieuwtjes over trektochten en recreatieve activiteiten inclusief alle nuttige doorverwijzingen.

Openingsuren


Van maandag tot en met vrijdag:
09:00u - 12:00u
13:00u - 16:00u

Online licenties


Online
Immatriculaties


Zoeken paarden