Login leden:      Wachtwoord vergeten?
Ons nieuw adres: Belgicastraat 9/2 1930 Zaventem

Content

Eventing > Home


In deze discipline, die in het verleden ook wel “military” genoemd werd, komt de veelzijdigheid van ruiter en paard aan bod. Een eventingwedstrijd verloopt meestal over 2 of 3 dagen tijdens dewelke 3 proeven moeten afgelegd worden namelijk een dressuurproef, een uithoudingsproef (cross-country) en een springproef. Er dient een optimaal evenwicht te worden gevonden tussen gehoorzaamheid, kracht, snelheid en uithouding

 

Lami-Cell ranking

Lami-cell

Bekijk hier de Lami-Cell ranking.

 

Mededelingen van de Commissie

Documenten zijn hier beschikbaar : dressuurproeven, selectieprocedures, inschrijvingsformulieren, licenties, info nationale coach, etc.
Opgelet! De invulformulieren worden best eerst opgeslagen alvorens te openen.
De aangepaste versie van het Nationale Eventingreglement is nu ter beschikking, alsook de online lijst van de Handicaps (zie Eventing / Algemeen / ...).

 

Oproep tot kandidatuur

De Nationale Eventingcommissie is op zoek naar medewerkers!
Er is dringend nood aan juryleden, TD's, stewards, hindernisrechters, medewerkers wedstrijdsecretariaat en -rekencentrum, etc.!
Interesse ? Wil u dan uw kandidatuur stellen via uw liga (voor VLP (sien@vlp.be) - voor LEWB (charline.catoul@lewb.be)), met vermelding van uw interesse, motivatie en ervaring.
Bij voorbaat dank voor uw belangstelling.
De Eventingcommissie.

 

Openingsuren


Van maandag tot en met vrijdag:
09:00u - 12:00u
13:00u - 16:00u

Online licenties


Online
Immatriculaties


Zoeken paarden